[flexy_breadcrumb]

Educació infantil (3, 4 I 5 ANYS)

Els primers sis anys de vida d’un infant són clau per al seu desenvolupament intel.lectual. Tenint això present, hem preparat per a cadascun dels tres nivells d’Educació Infantil de la nostra escola uns ambiciosos Projectes Educatius que potencien les capacitats dels alumnes i els deixen en situació idònia per començar l’Educació Primària.

Què pretenem?

Els nostres personatges

“La granota Carlota”

a EI-3

“El ratolí Martí”

a EI-4

“L'elefant Dubi”

a EI-5

Lletròrum

És un mètode propi per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.
Les mestres, quan han d’introduir una lletra nova ho fan per mitjà d’un conte en el qual hi ha com a element comú “el Lletròrum”, el nostre mag de les lletres. A partir d’aquí es desencadenen un seguit d’activitats (psicomotricitat fina, psicomotricitat corporal, traços…) a fi d’arribar a aconseguir la consolidació de l’aprenentatge.

Què aprenem?

Anglès

De manera molt lúdica i dinàmica els nens d’educació infantil s’introdueixen en aquesta llengua estrangera durant dues hores setmanals. Amb les mascotes, les seves històries i cançons, els nens s’acosten a diferents situacions en anglès.

Lectoescriptura

En aquesta etapa hi ha un important creixement lingüístic, on es millora en expressió, pronúncia, vocabulari i sintaxi. A l’escola es treballa a través de dites, contes, poemes, converses, tot acostant als infants l’interès pel llenguatge oral i escrit. Això permet que els nens i les nenes acabin l’etapa d’educació infantil llegint amb regularitat tant el català com el castellà.

Taller d’Experiments
L’escola proposa diversos experiments que fomenten l’observació i la descoberta. Hem volgut que els infants puguin investigar, analitzar, manipular, classificar, plantejar hipòtesis, crear, comunicar…és a dir iniciar-se en el món científic.
Educació artística

A través de la música i la plàstica es fomenta la realització d’activitats creatives i enriquidores pels infants.

Mirem i parlem d’obres d’art, treballem habilitats (retallar, punxar, enganxar…) amb varietat de materials (pintura, fang, plastilina…), tot observant les diferents formes, colors i textures. Tot això fa que el nen pugui expressar allò que va coneixent del seu entorn amb aquesta nova manera de comunicar-se: el llenguatge plàstic.

Pel que fa a la música treballem el desenvolupament de l’atenció, la percepció sonora, la memòria rítmica i melòdica a través de cançons, manipulació d’instruments musicals, audicions i danses.

Matemàtiques manipulatives
Una manera de desenvolupar les capacitats matemàtiques dels infants és fent-ho de forma manipulativa a través del joc, l’experimentació i la construcció. Mitjançant diferents materials els alumnes s'endinsen i treballen els aspectes bàsics de les matemàtiques: lògica, numeració, geometria, mesura…etc
Petits investigadors
Els nostres petits treballen la descoberta de l’entorn a través de projectes de recerca adaptats a les seves necessitats. Amb aquesta metodologia de treball els infants aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a ser crítics.
Joc simbòlic
El joc simbòlic dels primers anys és bàsic en la formació de la personalitat de l’infant. És per això que en els nostres racons de cuina, mercat, biblioteca, nines, metge, disfresses… els nens poden reproduir moltes de les situacions viscudes per ells.
Psicomotricitat
Treballem la psicomotricitat a través de circuits variats i l’ús de material motriu divers que els ajuda a conèixer les seves possibilitats i dominar millor el seu cos. Coneixent els jocs més tradicionals, els infants aprenen a cooperar, respectar les normes i els torns… Així aniran adquirint major autonomia i seguretat en ells mateixos.
Protagonista de la setmana
El protagonista de la setmana és una activitat que es realitza al llarg de l’educació infantil per tal de desenvolupar l’educació socioemocional dels nens. Els infants han de ser capaços de conèixer i explicar dades i anècdotes de la seva vida, així com els seus interessos, gustos i preferències. Com a escola valorem positivament la participació de les famílies en la vida escolar dels seus fills i per això donem la possibilitat de viure les experiències que es generen dins l’aula compartint una tarda amb el seu fill i tots els seus companys.
La maleta viatgera
Amb l’objectiu principal de fer de la lectura una activitat compartida entre família i alumne, el protagonista de la setmana s’endú a casa “la maleta viatgera”. Amb aquesta iniciativa consolidem l'hàbit lector del nostre alumnat des de ben petits, ja que dins de la maleta hi ha contes de tota mena i una llibreta que recull les vivències de lectura dels infants amb les seves famílies.

Contacta amb nosaltres

Envia'ns un missatge per realitzar la teva consulta.