[flexy_breadcrumb]

Educació primària (6 ALS 12 ANYS)

L’Educació Primària a l’escola es fonamenta en la formació intel·lectual i personal dels nostres alumnes, per tal d’aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i procurar que esdevinguin persones capaces d’intervenir de manera activa i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que els ha tocat viure. Comprèn sis cursos acadèmics, i s’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

Què pretenem?

Què aprenem?

Projecte lingüístic: Anglés i francès

L'aprenentatge de la llengua anglesa iniciat a Educació Infantil continua al llarg de tota la Primària. En aquesta etapa l'anglès rep més pes dins l'horari escolar i, a més, apareixen matèries com Hearts and crafts (educació artística en anglès a Cicle Inicial), Theatre, Speaking (Cicle Mitjà i Cicle Superior) i el taller de CAMBRIDGE a 5è.

La proximitat geogràfica amb França fa que s'ofereixi una segona llengua estrangera a partir de tercer de primària. Així tots els alumnes cursen francès des dels 8 anys i fins a l'ESO.

Els alumnes aprenen a expressar-se de manera comunicativa en situacions quotidianes en les quals incorporen el vocabulari i la gramàtica que progressivament han après.

Apostem per una metodologia lúdica on els alumnes gaudeixen aprenent a partir de jocs, petites representacions teatrals, cançons, poemes... per tal de fomentar la comprensió i expressió oral del francès.

Padrins de lectura

L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de tercer i quart, que fan de padrins de lectura, i els alumnes de P-4 i P-5 d’Educació Infantil,  que fan de fillols.

El fet de ser padrí de lectura representa que l’alumne padrí adquireix el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir i escriure.

Habilitats comunicatives

La llengua és l’instrument de comunicació humana per excel.lència.

No només serveix per comunicar-nos, sinó que alhora ens permet ordenar el pensament. L’expressió oral implica el coneixement d’un lèxic, i al mateix temps el coneixement d’unes estructures morfosintàctiques i textuals.

A l’escola els alumnes trien i preparen un tema que posteriorment exposen davant la classe.

Pensen de què volen parlar, preparen un guió i a partir d’una presentació digital, mural o fotografies ho expliquen als seus companys. Generant un espai de conversa i aprenentatge.

Natació

Nadar és un dels esports més complets que existeixen. Els especialistes estan d'acord que la pràctica d'aquest esport és beneficiosa per a moltes parts del cos, aportant equilibri emocionalment i afavorint l'autonomia dels nens.

A l'escola, els alumnes de cicle inicial participen en un curset anual de natació on els nois i noies es familiaritzen amb el món aquàtic.

Els pares i les mares tenen accés a les instal·lacions tres cops al llarg del curs per a poder veure l'evolució dels seus fills. L'activitat física és un dels hàbits saludables que fomentem des de l'escola.

Llibres socialitzats

A l’escola volem afavorir l’accés a la literatura entre els nostres alumnes, per aquest motiu tots els llibres de lectura s’organitzen a través del sistema de socialització.

Cada curs treballa tres llibres de lectura, un en castellà, un en català i un tercer en llengua anglesa. Les activitats preparades pels docents tenen com a objectiu afavorir la comprensió, millorar la velocitat lectora i promoure el gust per la lectura.

En el sistema dels llibres de lectura socialitzats es fa un únic pagament a primer de primària que suposa gaudir de les diferents lectures durant els sis anys que dura l’etapa. Tots els llibres es revisen i es renoven regularment.

Matemàtiques gamificades

La gamificació, o el fet d’integrar components de joc en activitats no lúdiques, és una metodologia que ens permet motivar als estudiants, implicar-los en el procés d’aprenentatge i transformar-los en subjectes actius en el procés.

A l’escola treballem una part important de les matemàtiques amb aquesta metodologia activa i innovadora, on a partir de situacions quotidianes i activitats manipulatives, els alumnes van assolint els objectius proposats.

Grans investigacions

Els nostres alumnes treballen les àrees de Coneixement del Medi Natural i Social a través de projectes d’investigació, de jocs de rol i de recerques. Aquesta metodologia de treball ajuda als infants en el desenvolupament de la competència  d’aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, afavoreix un aprenentatge significatiu.

Robòtica i programació
La robòtica educativa és una eina d’aprenentatge que permet als alumnes desenvolupar la intel·ligència logicomatemàtica i la intel·ligència visual-espacial a partir d’activitats de resolució de problemes, raonament lògic, construcció i programació. Treballem amb els BeeBots, Lego WeDo i Arduino, escollint entre les diferents eines de la Robòtica Educativa actual en funció del nivell maduratiu i edat dels nostres alumnes. A Cicle Superior, s’aprofundeix en el treball de programació amb Scratch, un llenguatge de programació que permet als alumnes crear històries, jocs i animacions. Amb aquest treball de programació els alumnes aprenen a pensar de manera creativa, a estructurar el pensament de manera seqüencial i a treballar en equip. L’objectiu final de la robòtica educativa i la programació és aconseguir que els alumnes posin en pràctica de la manera més autònoma possible determinats conceptes i destreses per resoldre de manera eficaç els problemes que se’ls plantegen.

Com ens diem?

Primer: Arquitectes

Segon: Músics

Tercer: Escriptors

Quart: Escultors

Cinquè: Esportistes

Sisè: Pintors

Ràdio Serra

Els nostres periodistes radiofònics, els alumnes de Cicle Superior, disposen d’un estudi de gravació on treballen en equip i de forma col·laborativa. Apliquen diferents estratègies i recursos al mateix temps que milloren l’expressió oral, la capacitat de comunicació, comprensió lectora, aprendre a escoltar, expressar-se ...

A més, els alumnes descobreixen aspectes característics de la ràdio com ara la capacitat d’informar, formar, entretenir, persuadir...
Amb aquest tipus d’experiències apostem per una nova manera d’educar més activa, oberta a la vida, crítica i solidària.

L’escola disposa d’una taula de mescles, ordinadors, Ipads, micròfons, auriculars, altaveus i una aplicació on els alumnes graven i editen les seves creacions i on les famílies poden seguir en directe els programes radiofònics.

Contacta amb nosaltres

Envia'ns un missatge per realitzar la teva consulta.