[flexy_breadcrumb]

STEM: Innovació i creativitat

Seguint les recomanacions de la Comissió Europea a l’escola apostem per les disciplines STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) amb un potent programa de formació en Ciències.

El mètode STEM se centra en el procés individual d'aprenentatge dels alumnes i els fa aprendre a partir de possibles casos reals on han d'aplicar els coneixements que van adquirint a classe.

Amb aquest mètode es vol potenciar la capacitat d'innovar, inventar i la resolució creativa de problemes. L'STEM va molt més enllà de la tradicional avaluació dels nens i nenes a partir d'exàmens. Aquest model observa com el nen s'adapta als problemes que se li plantejen i com els afronta i resol amb pensament crític.

"Introduir els nens a la societat tecnològica que els envolta d’una manera segura, eficaç i responsable és la nostra prioritat."

Com ho fem?

Robòtica
  • Fomenta l’exploració de forma natural i lúdica. Desenvolupa la creativitat i el talent, la curiositat i l’experimentació, incentiva l’esperit emprenedor i genera relacions constructives amb els avanços tecnològics.
  • Facilita el desenvolupament de competències i interès per disciplines com la Enginyeria, la Tecnologia, la Ciència i les Matemàtiques.
  • Reforça l’autoestima dels alumnes i el treball cooperatiu. Els infants formen part d’un projecte en equip i gaudeixen del resultat de compartir coneixements i idees.
  • Desenvolupa noves formes de comunicació i aprenentatge, millorant les seves habilitats en la resolució de problemes.
  • Permet introduir els infants en el pensament computacional, que cerca solucionar grans problemes dividint-los en d’altres de més petits i senzills de resoldre.
  • Els alumnes disenyen, construeixen i programen diferents tipologies de robots.

 

Treballem amb els BeeBots, Lego WeDo , Lego Mindstorm i Arduino, escollint entre les diferents eines de la Robòtica Educativa actual en funció del nivell maduratiu i edat dels nostres alumnes.

Programació

Més enllà de preparar els nostres alumnes per a un mercat laboral cada cop més tecnològic –i on la demanda de professionals de l’entorn de la Tecnologia i les Enginyeries augmenta exponencialment-, la programació permet adquirir competències aplicables a molts altres àmbits de la vida:

  • - Afrontar processos d’autocorrecció i cerca d’errors (quan depurem un programa que no funciona correctament)
  • - Treballar a través de reptes de resolució de problemes complexes (introduint l’alumne en els conceptes logarítmics i el pensament computacional)
  • - Entendre la lògica que permet el funcionament de molts dels dispositius programables que ens envolten
Mobile learning: iPads

La introducció de dispositius mòbils en el món educatiu comporta moltes ventatges i possibilitats dins el procés d’ensenyament i aprenentatge.

L’escola va incorporar els iPads l’any 2006 sent una de les primeres escoles a Catalunya que ho va fer.

Hi ha disponibles més de 30 iPads per al desenvolupament d'activitats curriculars puntuals que faciliten l'aprenentatge i augmenten la motivació dels alumnes.

Alhora els alumnes d’ESO disposen de matèries concretes d’edició d’imatge i video on l’ús de les tauletes tactils és l’eix vertebrador potenciant de manera excel.lent la competencia digital.

Totes les aules disposen de Pissarra Digital Interactiva. Amb aquesta tecnologia i un exigent procés de formació interna del professorat, s'estan desenvolupant un seguit d'activitats molt vivencials, interactives i motivadores.

Es generen continguts propis i s'afronta el currículum a través de projectes molt contextualitzats que desenvolupen les competències i intel·ligències múltiples dels alumnes.

Hem fet un llarg camí que ens ha dut a ser un centre innovador, actiu, atrevit, creatiu e integrador.

Desenvolupem la iniciativa, la participació, la reflexió, l’intercanvi i la creativitat.

L’alumne aprèn i disfruta.

Llibres digitals

Plataformes de treball on-line, aula virtual i llibres digitals comparteixen espai en les nostres aules on els alumnes poden interactuar i compartir informació, treballs i coneixements.

Plataforma e-learning

Clickedu és la plataforma/Intranet escolar amb que el centre treballa i que agrupa les feines d’organització escolar i de treball diari en un únic entorn per tal d’afavorir l’aprenentatge de les TIC des de la pròpia quotidianitat de l’escola.

És un software de gestió modular i versàtil orientat a les necessitats reals del dia a dia i amb cobertura per als diferents requeriments docents i institucionals, així com dels alumnes i les famílies.

Entre altres aspectes, el Clickedu gestiona programacions, rebuts, notes i alumnes, comunicacions a les famílies, gestió acadèmica, calendaris compartits, tutories i qualitat.

Funcionalitats
Algunes de les coses que Clickedu pot fer per la nostra comunitat educativa

Gestió completa de les matèries.
Accés als llibres web de l’ESO.
Horaris, sessions i assistència dels alumnes.
Consulta de les notes finals d’avaluació (descarregar e imprimir els informes).
Consulta de les absències.
Calendari lectiu i particular.
Sistema de carpetes privades.
Agenda.
Missatgeria interna amb possibilitat de validació de lectura.
Tramesa instantània d’SMS per a notificacions massives o urgents.
Creació i difusió d’enquestes.
Accés a fitxers per poder projectar als alumnes: powerpoints, fotos, vídeos, etc.
Creació del suro virtual accessible per als alumnes i pares (continguts, vincles i fitxers).
Disseny en funció de l’etapa.
Accés i descàrrega dels àlbums fotogràfics.
Accés a les noticies del centre.
Enllaços als blogs d’aula.
Butlletí informatiu.
Bústia de suggeriments on-line.

*Els codis d’accés tenen un únic cost anual que s’abona a principi de curs

Ordinadors i portàtils

Matèries com informàtica, programació i edició d’imatges es desenvolupen tan a l’aula d’informàtica amb PC´s de sobretaula com en les pròpies aules intel·ligents, adaptades a un món tecnològicament avançat, que compten amb projectors,  pissarres digitals, sistemes d’àudio i portàtils pels alumnes.

Més de 30 equips disponibles que permeten a alumnes i professors propostes de treball innovadores i flexibles.

Una gran part de les assignatures requereixen el treball cooperatiu en grup i el desenvolupament de productes digitals pel que aquestes eines són de gran eficàcia.

Infrastructura tecnològica

L’escola, amb una forta aposta per les noves tecnologies, compta amb un sistema Wi-Fi de tipus “ambient” i de repetidors d’última generació que permeten connectar qualsevol dispositiu en totes les seves aules.

Així mateix disposem d’un cablejat recentment actualitzat que recorre tot l’edifici i que ens nudreix de la rapidesa de la fibra òptica simètrica a totes les aules i espais.

Per facilitar la projecció dels materials digitals a l'aula quan els professors i alumnes utlitzen els iPad, l’escola disposa de tecnologia Airplay amb dispositius d’Apple 's TV connectats als projectors.

Aquests permeten que sense fils i a través de la pròpia xarxa WIFI es puguin llançar continguts a les pantalles de projecció d'una manera senzilla i ràpida.

Finalment per gestionar l'accés als continguts d'internet i que els alumnes puguin realitzar una navegació segura, l’escola ha implantat un tallafocs central que filtra i supervisa, mitjançant connexió MAC, tot el moviment en xarxa.

Pràctiques de laboratori

L’escola disposa d’un ampli laboratori equipat amb un potent i modern instrumental i on es realitzen practiques setmanals de biologia, geologia, física, química i tecnologia.

Els alumnes desenvolupen habilitats de diferents branques de la ciència posant en pràctica de manera empírica i totalment experimental conceptes explicats a les sessions teòriques.

Les pràctiques de biologia fan un recorregut pels cinc regnes d’éssers vius que habiten al nostre planeta gràcies a les diferents tècniques de disseccions i de microscopia amb les que treballem. En les disseccions utilitzem, entre d’altres estris, bisturís, agulles i tisores de dissecció així com pinzes per tal d’observar l’anatomia externa i interna d’òrgans com pulmons, cors, cervells, ronyons, ulls d’animals invertebrats i vertebrats,  fet que ens permet tenir una docència i activitat investigadora de qualitat.

Les pràctiques de geología ajuden als alumnes a identificar les diferents roques que formen el planeta, ja que disposem d’una gran quantitat de material rocós i fòssil de les diferents èpoques geològiques.

A les pràctiques de química els alumnes experimenten realitzant dissolucions, reaccions químiques i descobrint les propietats físico-químiques dels materials que ens envolten.

A les pràctiques de física els alumnes experimenten amb material de precissió com dinamòmetres, plans inclinats i diferents utensilis de mesura per tal d’entendre i aplicar els principis fonaments de la física.

Finalment la tecnología és la part més creativa que es desenvolupa al laboratori, on els alumnes fan les seves creacions amb material elèctric i de construcció. Construeixen màquines senzillles i desenvolupen els seus projectes mediambientals.

Matemàtiques

Hem volgut dotar a les matemàtiques de vida pròpia en un projecte comú des d’infantil fins l´ESO, on els nostres alumnes adquireixen de forma excel·lent els conceptes, la lògica i la resolució de problemes.

De forma vivencial, manipulativa i interactiva estimulem des del primer moment el pensament abstracte, la geometria, la aritmètica, l’àlgebra i l’estadística entre d’altres.

Utilitzem diferents recursos per aconseguir els nostres objectius com per exemple la realitat augmentada, els programes 3D i gràfics per ordinador.

Contacta amb nosaltres

Envia'ns un missatge per realitzar la teva consulta.