POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del principi de transparència i deure d'informació establert per la normativa comunitària i nacional en matèria de protecció de dades, la FUNDACIÓ SERRA I PRAT procedeix a informar als USUARIS d'aquest lloc web, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, així com dels drets que l'assisteixen a cada interessat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ SERRA I PRAT
CIF: G58961764
Adreça postal: Carrer Perez Moya, 29, Sabadell.
Telèfon: 937102497
Delegat de Protecció de Dades: dpo@adhocasesoreslegales.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A la FUNDACIÓ SERRA I PRAT tractem les dades personals dels interessats per les següents finalitats:
Prestació de la docència i gestió de la relació amb els alumnes, els seus pares, tutors o representants legals.
Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors.
Gestionar les vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats.
Manteniment i gestió de la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis.
Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
Respondre les consultes que realitzen el usuaris a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web.

Durant quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Si és el cas, es conservaran les dades personals mentre no se sol·liciti la seva supressió.